Haşere Önleme

 

HAŞERE  ÖNLEME  VE  MUCADELE  HİZMETİ

 

Haşere Önleme Ve  Mücadele , adından da anlaşılabileceği gibi bir ÖNLEMLEME VE ARINDIRMA prosesidir. Problemin oluşum nedenlerini önceden belirlemek, riskin kontrol altında tutulmasındaki en etkin faktördür.

 

Haşere Önleme Hizmeti uygulaması, işletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP  AIB  temeline dayanan, Kritik Kontrol Noktaları nın belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir. Hizmet uygulamalarından hijyen, yalıtım ve depolama konularında verdiğimiz danışmanlık hizmetimizle  desteklemekteyiz.

İşletmede belirlenmiş olan kritik kontrol noktalarında haşere aktivasyonunun Haşere  monitörleri ile izlenmesi,

İşletmenizin  uygun noktalara kurulan, yüksek güvenlikli gözlem noktalarının içinde dökülmeyen yemler kullanılacaktır.

Tüm gözlem noktaları numaralandırılacaktır.

Her rutin ziyarette tüm gözlem noktalarının tarih etiketleri doldurulur.  ve pest dosyasına  kayıt altına alınmaktadır.

 

Acil Çağrılar

Acil haşere istilasında  24 saat içinde cevap verilecektir.

Haşere kontrol hizmeti konusunda  teknik gelişmelerden müşterilerimize  bilgilendirilme yapılacaktır.

 

 Düzenli olarak kontrol edilen gözlem monitörlerinde aktivasyon belirlendiğinde aktivite ile mücadele de biyosidal ürüler (Mücadelede kullanılan biyosidal ürünler insektisit ve rodentisitler, WHO, World Health Organisation tarafından kullanımı onaylı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından izinlidir. ) kullanılacaktır.

 Yürütülen tüm çalışmaların, işletmeniz için NATİONAL TURKEY  tarafından oluşturulan pest dosyasında  kayıt altına alınacaktır.

Vermiş olduğumuz hizmetin oluşturabileceği zararlara karşı işletmenizi güvence altına alacak olan     3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası  mevcuttur.

NATİONAL TURKEY  , yasaların zorunlu kıldığı BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK “ çerçevesinde ruhsatlı ve mesul müdür eşilğinde çalışmalarını yürütmektedir.

 

Dünyada önemi her sene artan üretim sektöründe, büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette, sağlıklı, güvenli ve yasalara uygun ürün sunan işletmeler, yakaladıkları başarıyı devam ettirebilir ve geliştirebilirler.

NATİONAL TURKEY  Haşere Önleme Ve Mücadele Hizmeti .

 

   1. Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan  Ön İnceleme Gezisi  yapılacak,

   2.  Sistem kuruluşu

   3.  Rutin Kontrol Ziyaret,

   4.  Takip Ziyareti,

   5.  Kemirgen Kontrolü,

   6.  Yürüyen Haşere Kontrolü,

   7.  Uçan Haşere Kontrolü.

 

Ön İnceleme

 

Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan Ön  İnceleme Gezisi  yapılacak.

İşletmenizin karşılaşabileceği veya karşılaştığı risk faktörlerini belirlemek amacıyla bir ön inceleme yapılır.

 

NATİONAL TURKEY   teknik personelinin, Müşteri koruyucu haşere mücadele konusundan sorumlu personelinden randevu alması ile başlar. Sorumlu personel nezaretinde, işletmeyi tanımak üzere NATİONAL TURKEY     teknik personeli, üzerinde durulacak ilgili konular, prosedürler, sağlık ve teknik emniyet hakkında bilgi alışverişinde bulunulur. Mümkün olduğu takdirde işletmenin bir yerleşim planı NATİONAL TURKEY  teknik personeline sağlanır.

 

Bu araştırmanın sonucunda ;

 

Standart mücadele kapsamına giren zararlı Haşereler.

 

    * Sıçan ( Rattus norvegicus )

    * Çatı Sıçanı ( Rattus rattus )

    * Ev Faresi ( Mus domesticus )

    * Alman Hamamböceği ( Blattella germanica )

    * Oriental Hamamböceği ( Blatta orientalis )

    * Amerikan Hamamböceği ( Periplaneta americana )

    * Cırcır Böceği ( Acheta domestica )

    * Silverfish ( Lepisma saccharina )

 

Sağlık veya hijyen açısından bir tehlike oluşturdukları takdirde mücadele edilecek zararlı Haşereler.

 

    * Toprak zararlıları (Carabidae)

    * Kulağakaçan (Forficula auricularia)

    * Tahtakurdu (Isopoda)

 

NATİONAL TURKEY  Sistem Kuruluşu

 

NATİONAL TURKEY  teknik personeli tarafından haşere aktivitesi görülebilecek noktalarda, kemirgen ve yürüyen haşereler için montajı yapılacak plastik monitörlerinin yerleri saptanır. Bu noktalar tipik olarak; dış kapı çevreleri, yiyecek ve içeceklerin tutulduğu alanlar, depolar ve servis kanalları (ısıtma/havalandırma), vb. olarak anılabilir. Her monitör numaralandırılacak, monitör planı ve monitör kontrol listesine kaydedilecektir. NATİONAL TURKEY    teknisyeni tarafından yapılacak her türlü pozisyon değişikliğinin monitör planındaki takibi böylece kolay olacaktır.

 

 

Riskli görülen bölgelere, özel anahtarlarla açılabilen plastik kemirgen tuzakları ve gözlem noktaları yerleştirilecek.

 

Uygun görülen yerlere, plastik böcek gözlem noktaları yerleştirilecek. Gerekli olduğu durumlarda uygun yerlere kelebek, güve vs. tuzakları yerleştirilecek.

 

Monitörlerin montajı esnasında, NATİONAL TURKEY  teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

 

   1. İstila

   2. Hijyen

   3. Yalıtım

   4. Depolama

   5. Uçan Haşere Kontrol Listeleri

   6. Gözlem Noktaları

   7. Diğer Konular

 

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, NATİONAL TURKEY  teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır.

 

Rutin Kontrol Ziyaret

 

NATİONAL TURKEY  Teknisyeni, monitör planında belirtilen güzergâhı takip eden her monitör ve monitörler arasındaki sahaları kontrol edecektir. Her monitörün ulaşılabilir olması sağlanacak, herhangi bir aktivitenin varlığı ve tarihi kaydedilecektir. Bu bilgiler monitör kontrol listesinde belirtilecektir.

 

Rutin Kontrol esnasında, NATİONAL TURKEY  teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

 

   1. İstila

   2. Hijyen

   3. Yalıtım

   4. Depolama

   5. Uçan Haşere Kontrol Üniteleri

   6. Gözlemleme Noktaları

   7. Diğer Konular

 

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, NATİONAL TURKEY  teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır

Takip Ziyaret

 

Takip Ziyareti esnasında, bir önce gerçekleştirilmiş olan ziyarette aktivite görülen yerlerin kontrolü NATİONAL TURKEY  teknisyeni tarafından yapılır. Takip Ziyaretlerinde monitörlere tarih atılmayacaktır. Haşere aktivitesinin hala olduğu yerlerde gereken müdahale uygulanacak ve eğer aktivite daha ileri bir uygulama gerektiriyor ise, bir takip ziyareti için gereken randevu tarihi ve saati belirlenecektir. Takip ziyaretleri haşere aktivitesi kaydedilmeyinceye kadar sürdürülecektir.

 

Takip Ziyareti esnasında, NATİONAL TURKEY  teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar ilgili başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

 

NATİONAL TURKEY  Kemirgen Haşere Kontrolü

 

Rodentisitler

 

NATİONAL TURKEY  kemirgen mücadelesinde, ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış tüm rodentisitleri sağlamaya muktedirdir. Bunlar, temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci jenerasyonları olup, genelde mum blok ve granül formundadır. NATİONAL TURKEY  , bu rodentisitleri plastik yemleme istasyonları içinde kullanmaktadır.

 

Aktivitenin kaydedildiği monitörde, NATİONAL TURKEY  teknisyeni tarafından rodentisit ilavesi yapılır. Eğer mum blok formülasyonu kullanılmış ve bloğun bir parçası yenmiş ise, blok ters çevrilmek sureti ile kullanılmamış satıh kullanıma sunulabilir. Aktivitenin büyük olduğu düşünüldüğü durumlarda ise, geçici ek monitörler monte edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave veya sabit monitörler kaldırılabilirler.

 

Tuzaklar

 

Kemirgenler, zaman zaman yemden çekingenlik diye bilinen davranış alışkanlığını geliştirirler. Bunun anlamı; kemirgene her ne rodentisit yemi sunarsanız sunun, bununla beslenmeyi ret edecektir. Bu durumlarda ve topluma açık yerlerde (örneğin bir restoranda yemek salonunda) gerektiğinde kemirgenin bu alanlardan çıkarılması için alternatif kontrol metotları kullanılacaktır.

 

Bu durumlarda NATİONAL TURKEY     yapışkan tuzaklar kullanır. Bu tuzak bir parça mukavvanın üzerine sürülmüş yapışkandan ibarettir. Bu tuzaklar, kemirgenlerin nerelerde olduğu, nerelerde olabileceği, nerelerde gezdiği yerlerde ve kemirgenleri durdurma çalışması kemirgenin yapışkana teması ile gerçekleşir. Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir. Kemirgen tuzağa yakalandığında, müşteri NATİONAL TURKEY  merkez ofisini derhal arayarak, kemirgeni ne yapacağı hakkında tavsiyeler alacaktır.

 

Yalıtım

 

Kemirgenlerin yüksek popülasyonda olduğu lokal çevrelerde, işletmeler dışarıdan istilaya mütemadiyen uğrayabilir. Rodentisit in veya tuzakların kullanımı tek başına mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey potansiyel giriş noktalarının kapatılmasıdır. Fare için 6 mm.lik bir açıklık giriş için yeterli olacaktır. En fazla bilinen geçiş noktaları duvarlar, dışarıya çıkan boru/kablo geçişleri ve dışarıdaki kapıların çevreleridir. Kapıların altlarının yalıtımı, naylon kapı altı fırçaları ve geçişlerdeki boru/kablo etrafında çimento ile duvarın kapatılması ile gerçekleşir.   NATİONAL TURKEY  teknisyeni potansiyel giriş noktalarını uygulama raporlarında müşteriye bildirecektir. Önerilen yalıtımların sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

 

 

NATİONAL TURKEY    Yürüyen Haşere Kontrolü

 

Residuel Insektisitler

 

Türkiyede kullanılan tüm residual insektisitler uygulamadan önce su ile seyreltilerek kullanılır. Residual insektisitler, haşerelerin aktif olduğu yüzeylere direkt olarak uygulanır. Tipik olarak, mutfak ekipmanlarının (fırınlar, buzdolapları, evye üniteleri vb.) altı örnek verilebilir. Gerçek saha çalışması, sahadaki istila ve haşerenin çeşidine göre değişkenlik gösterecektir. Residual İnsektisit uygulaması, pulvarizatörler vasıtası yada atomizörler ile sağlanır. İşlem yapılan yüzeye yerleşen insektisit zerreciklerindeki su içeriği çabuk bir şekilde buharlaşarak aktif kimyasalın kristal muhafazasını terk eder. Kimyasalın etkinlik süresi, nem, ışık ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olacaktır. Normal şartlar altında, kimyasalın etkinlik süresi bir kaç haftadır. Residual İnsektisit uygulanmadan önce, uygulanacak alanın yiyecek kalıntıları ve döküntülerinden arındırılmaları ve temizlenmeleri gerekmektedir.

 

Jel İnsektisitler

 

Jel insektisitler hamam böceği aktiviteleri kontrolünde kullanılır. Jel uygulaması direkt olarak hamam böceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin; duvarlardaki çatlak/kırık fayanslara yapılır. Jel, diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmez ve uygulanması esnasında özel bir şart gerektirmez.

 

Ultra Low Volume ULV İnsektisitler

 

ULV insektisitler, çuvallanmış yiyeceklerdeki (hububat, bakliyat, vb.) depolanan ürün haşereleri için, insektisit in istilaya karşı istenildiği noktaya kadar ulaşarak içerisine nüfuz edebilecek alanlarda kullanılabilir. Bir ULV insektisit, elektrikli veya motorlu aplikatör ile uygulanır. İşlem yapılacak alanın, tüm personelden arındırılması ve tüm kapı/pencerelerin kapalı olması gerekmektedir. ULV insektisit, hava olan tüm yerlere çok küçük zerrecikler halinde dağılır. ULV insektisit havadan ağır olması sebebi ile yaklaşık 1 saat içerisinde yere çöker. ULV insektisit yerle temas ettiği anda çok çabuk kırılır ve herhangi bir residual etki göstermez. Ürün üzerindeki etikette belirtilen süre içerisinde, uygulama alanına emniyetli bir şekilde tekrar girilebilir. Bire bir tavsiyeler NT teknisyeni tarafından bu işlem için hangi ULV insektisit kullanıldığı belirtilecektir.

 

Yalıtım

 

Bir çok haşere, ışıktan hoşlanmaz ve binalardaki çatlak ve dar malzemelerin avantajından yararlanırlar. Bu hamam böcekleri için en çok bilinen öğelerdir. Önlem olarak; kırık/çatlak fayansla kaplı duvarların onarılması, boru ve kabloların etrafının duvar geçişlerinde kapatılması, kapı ve pencere çerçevelerinin etraflarının kapatılması vb. gibi ifade edile bilinir. Potansiyel yuvalanma noktaları, NATİONAL TURKEY    teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir. Yalıtım işlerinin sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

 

NATİONAL TURKEY    Uçan Haşere Kontrolü

 

Residuel Insektisitler

 

Residuel Insektisitler, uçan haşerelerin kontrolü için, bilinen üredikleri yerlere uygulandığında sınırlı etki gösterebilir. Bu uçan haşereleri kontrol için belki çöplüğe yada sivrisinekleri kontrol için su kaynaklarınadır.

 

Çok Düşük Miktarda Kullanılan ULV İnsektisitler

 

Çok az miktarda kullanılan ULV insektisitler, iç mekanlardaki uçan haşerelerin kontrolünde etkilidirler. Bu insektisitler, elektrikli yada motorlu aplikatörler vasıtası ile uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce, tüm alan temizlenmeli, bütün pencere ve kapılar kapatılmalı ve tüm personelden arındırılmalıdır. ULV insektisitler, hava olan tüm alanlara çok küçük zerrecikler halinde dağılır. Havadan ağır olup, yaklaşık 1 saat içerisinde zemine oturur. ULV insektisitleri, yerle temas ettiği anda çabucak kırılır ve residuel etkisini kaybeder. Hangi ULV insektisitlerinin uygulamada kullanılacağı  NATİONAL TURKEY  teknisyeni tarafından bire bir tavsiye edilecektir.

 

Dumanlama Uygulaması

 

Dumanlama Uygulaması, ULV uygulamasına alternatif olarak ve genellikle büyük binalarda ve dış mekanlarda uygulamanın hızı nedeni ile tercih edilen metottur. Bu uygulamanın diğer tüm konuları ULV uygulamasında kullanılanlarla aynıdır.

 

Not: Dumanlama Uygulaması bazı binalarda yangın detektörlerine etki edebilir. Bu durum, herhangi bir uygulama yapılmadan önce  NATİONAL TURKEY     teknisyeni ve müşterinin dikkatinde olmalıdır.

 

Yalıtım

 

 

Tüm diğer haşere organizma gruplarında olduğu gibi, öncelikle uçan haşerenin girebileceği riskli alanların korunması tercih edilir. Bu da, pencere ve kapılara tel çerçeve monte edilerek çözümlenebilir. Mal girişi/kabulü yapılan kapılara plastik perde monte edilmesi, uçan haşerelerin bu alanlara girişini azaltmaya yardım edebilir. Potansiyel yuvalanma noktaları, NATİONAL TURKEY    teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir.